چهاردهمین سالگرد شرکت مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

چهارده سال با تکیه بر استقلال و مسئولیت اجتماعی گذشت و امروز شرکت مدیران.با پایبندی بر این مسئولیت و معطوف به منافع ملی راه خود را ادامه می دهد.

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری