توسعه یک برنامه نرم افزار شبیه سازی برای مدیریت داده های گله گاو شیری مدرن (رایان)-مقاله

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

مقاله دکتر نیکخواه با عنوان
توسعه یک برنامه نرم افزار شبیه سازی برای مدیریت داده های گله گاو شیری مدرن (رایان)
سومین کنفرانس نوآوری علوم و فن آوری در حوزه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی

اشخاص و شرکتها
مهندس وکیلی
مهندس مولایی
مهندس ساکیان
دکتر موسی پور
مهندس مختار زاده
دکتر خبازان
دکتر نیکخواه
شرکت مدیران تحلیل گرسپاهان
شرکت دشت ناز
شرکت فجر اصفهان
هلدینگ فردوس پارس

#نرم_افزار#مدیران#شبیه سازی#رایان#بودجه#پیش بینی#

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری