نمایش نتایج آزمایشگاه البرز در نرم افزار مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

نمایش نتایج آزمایشگاه البرز در نرم افزار مدیران

شرکتهای پیشرو از همه ظرفیت نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران استفاده می کنند

به همان سادگی ثبت کنید:

fat/protein ratio
Lactose
Solids
Solids non-Fat
Freezing point depression
MUN
Denovo Fatty Acids
Mixed Fatty Acids
Preformed Fatty Acids
….

نمایش نتایج آزمایشگاه البرز در نرم افزار مدیران

 

نمایش نتایج آزمایشگاه البرز در نرم افزار مدیران

 

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری