مدیران

راهکارهای مفید برای بهبود باروری گاو

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

راهکارهای مفید برای بهبود باروری:
برای رسیدن به حدا کثر کارایی تولیدمثلی در گله، مدیریت بین دو زایمان لازم و ضروری است. اولین بخش دوره بین دو زایمان، دوره انتظار اختیاری است که به عنوان دوره استراحت بین زایمانی گاو نامیده می شود که این دوره در گاوداری ها از ۴۰ تا ۷۰ روز متغیر است.
برخی مطالعات نشان داده دوره های استراحت طولانی تر میزان آبستنی بعدی را بهبود می بخشد. شاید این مسئله درست باشد، چرا که ویژگی های مختلف رحم در این دوره بهبود می یابد. در اینجا منظور از برگشت رحم به حالت طبیعی در این دوره تغییرات ماکروسکوپی و میکروسکوپی است که انجام می گردد تا دستگا تناسلی بویژه رحم گاو، برای یک آبستنی جدید آماده گردد. یک نکته مهم تطابق فیزیولوژیک است که باید در این دوره اتفاق بیافتد. گاو باید خود را با شرایط جدید بعد از زایمان تطبیق دهد زیرا فعالیت تولیدمثل، تبدیل به فعالیت تولید شیر می شود و باید تغذیه مناسب برای تامین نیازهای غدد پستانی برای شیرزایی فراهم گردد. تحقیقات نشان داده است هنگامیکه گاوها بدون هیچ مشکلی زایمان می کنند، دوره درمان بیش از ۴۰ روز را نیاز ندارند.

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری