نرم افزار تجمیع اطلاعات مدیران

ورود به شبکه اطلاعات مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

این نرم افزار برای مراکزی که چندین شرکت تحت پوشش خود دارند و میخواهند اطلاعات این شرکتها را بصورت تجمیعی داشته باشند و امکان مقایسه و گزارش گیری روی کلیه شرکتهای تحت پوشش خود داشته باشند پیشنهاد میشود .

عملکرد کلی سیستم به اینصورت است که پس از تعریف شرکتهای تحت پوشش در مرحله اول اطلاعات هر شرکت بصورت پشتیبان باید در نرم افزار بازیابی شود و در مراحل بعدی با استفاده از نرم افزار ارسال اطلاعات ، اطلاعات ارسال شده توسط شرکتها دانلود و سپس از بخش دریافت اطلاعات امکان مشاهده تغییرات اطلاعات و تصمیم برای ثبت و یا عدم ثبت وجود دارد.

در نهایت ساخت بانک اطلاعات تجمیعی اطلاعات کلیه شرکتها را بصورت یکپارچه تجمیع می کند و امکان گزارش گیری و گزارش سازی فراهم می شود.

همچنین در این برنامه امکان ثبت اطلاعات بازدیدها و تغییرات سازمانی هر شرکت بصورت مجزا امکان پذیر می باشد.

امکانات برنامه :

۱-      ثبت اطلاعات شرکتهای تحت پوشش

ورود به شبکه اطلاعات مدیران

ورود به شبکه الطاعات مدیران

۲-      امکان حذف و اصلاح اطلاعات ثبت شده برای شرکتها

۳-      بازیابی اطلاعات شرکت انتخابی

۴-      دانلود اطلاعات ارسال شده توسط هر شرکت

۵-      اضافه کردن اطلاعات دانلود شده به اطلاعات قبلی

۶-      ثبت تغییرات سازمانی هر شرکت و امکان اضافه کردن فایل پیوست برای هر ثبت

نرم افزار تجمیع اطلاعات,تغییرات منابع انسانی

۷-      ثبت بازدیدهای هر شرکت و امکان اضافه کردن فایل پیوست برای هر ثبت

۸-      ساخت بانک اطلاعات تجمیعی برای اطلاعات جدید اضافه شده

۹-      امکان تعریف کاربران و تعیین سطوح دسترسی برای هر کاربر

نرم افزار تجمیع اطلاعات

نگاه مدیر,نرم افزار تجمیع اطلاعات

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری