مدیران

نرم افزار ارسال اطلاعات

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp


فرض کنید که میخواهید در یک شبکه بدون زیرساخت منظم اطلاعاتی مانند اینترنت ، میخواهید اطلاعات کلیه اعضای یک مرکز اطلاعاتی مانند تعاونی خود را داشته باشید . اولین و سخت ترین راه حل اینست که این اطلاعات را از طریق ارسال پشتیبان عمل کنید و دومین راه حل اینست که به ارسال اتوماتیک اطلاعات وارد شده بپردازید .

 

 نرم افزار ارسال اطلاعات :

این نرم افزار در شرکتها نصب می شود و وظیفه ارسال اطلاعات برای مرکز اطلاعات را بر عهده دارد .

کاربر تعیین می کند اطلاعات تا چه تاریخی برای مرکز ارسال شود و نرم افزار اطلاعات را از یکسال قبل تا تاریخ تعیین شده کلیه اطلاعات را ارسال می کند.

 

نحوه انجام عملیات:

۱) پس از نصب سرویس برنامه، سیستم بصورت خودکار اطلاعات موردنظر را آماده می کند.

۲)‌ در صورتیکه به اینترنت متصل باشید عملیات انتقال بصورت اتوماتیک اتفاق می افتد.

۳) کلیه عملیات در یک LOG.txt ذخیره می شود تا کارکرد سرویس به درستی بررسی شود

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری