فیلمهای آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران – بخش اسکور حرکتی و بدنی:

https://www.namasha.com/v/CNn3wUyl

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش انبار دارو:

https://www.namasha.com/v/ak4lv7Y3

نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران – بخش اندازه گیری:

https://www.namasha.com/v/wMOfqcNi

فیلم آموزشی نرم افزار دام سبک مدیران – بخش بانک و انبار اسپرم:

https://www.namasha.com/v/LCd17dI1

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش پرسنل فعال:

https://www.namasha.com/v/hSKFdbBe

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران – بخش پشتیبان گیری:

https://www.namasha.com/v/DaOclS5q

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران – بخش ترکیب گله:

https://www.namasha.com/v/ooBpUsH3

 فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش تعریف علایم:

https://www.namasha.com/v/Il9uhhnc

فیلم آموزشی نرم افزار دام سبک مدیران – بخش تعریف کاربران:

https://www.namasha.com/v/IuNaFeQI

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران – بخش تولیدمثل:

https://www.namasha.com/v/NfBImvW5

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران – بخش جابجایی:

https://www.namasha.com/v/xzLQ4SJF

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران – بخش حذف و آماده حذف: 

https://www.namasha.com/v/BFtrsH7M

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش دام جدید و ویرایش دام:

https://www.namasha.com/v/la9FEtNt

ویدیوی “فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش واکسیناسیون:

https://www.namasha.com/v/xzjqtuj9

 ویدیوی “فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش کارتیه:

https://www.namasha.com/v/DugKNzXP

 

 ویدیوی “فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش عملیات زایش:

https://www.namasha.com/v/y7wXnJJG

 

 ویدیوی “فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش عملیات خشکی:

https://www.namasha.com/v/nz6qHEDM

 

یدیوی “نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران – بخش عملیات تلقیح:

https://www.namasha.com/v/baDf7aZV

 

تلگرام مدیران : @ModiranCo

اینستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳

 

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری