فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش دام جدید و ویرایش دام

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

وارد کردن اطلاعات دام هایی که تازه خریداری شدند و یا اگر برای اولین بار از این برنامه استفاده میشود دامها

در این قسمت باید در سیستم ثبت گردند، امکان ثبت شماره بدن تکراری برای دام که در سیستم به عنوان تکرار

بدن نمایش داده میشود، امکان ویرایش اطلاعات وارد شده برای یک دام

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/S89z4/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری