فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش حذف و آماده حذف

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

با وارد شدن به بخش مشخصات دام و عملیات و انتخاب آیکون های حذف دام و یا آماده حذف دام میتوان

اطلاعات مورد نظر را(انفرادیو یا جمعی) ثبت کرد، امکان اصلاح تصمصم گیری برای

حذف دام(از حالت حذف و یا آماده حذف خارج شود)، تعریف پیش فرضهای لازم برای

این قسمت در تعریف برنامه ها(اضافه کردن نام خریدار، علت حذف و …)

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/K4Y2D/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری