بالانس انرژی در دام های تازه زا

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

غلظت اجسام کتونی در اوایل دوره شیردهی در یک دام در بالاترین حد ممکن قرار میگیرد که این را میتوان
به بالانس منفی انرژی و عارضه کتوز نسبت داد. در این دوران به دلیل مقدار انرژی لازم برای نگهداری و تولید نسبت به انرژی خوراک بالاتر است این امر بر روی عملکرد و سلامتی گله های گاو شیری تاثیر منفی می گذارد چرا که برای تامین انرژی مورد نیاز (دامهایی با تولید بالای ۳۰ – ۴۰ کیلوگرم) لیپولیز )تجزیه بافت چربی ( صورت میگیرد و با بالا رفتن مقدار لیپولیز شرایط برای بروز سایر بیماری های متابولیکی فراهم می گردد.
در اوایل شیردهی مقدار غلظت گلوکز کاهش و مقدار اسیدهای چرب آزاد غیر استریفه (NEFA) وBHB افزایش می یابد. در طی افزایش مقدار (NEFA) ، کبد عمل اکسیداسیون را اعمال میکند .از طرفی دیگر در صورت بالا بودن NEFA ، کبد برای تبدیل آن به تری گلیسرید نیز تلاش میکند و از آنجایی که ظرفیت لیپوپروتئینی کبد محدود است، همه تری گلیسرید ها توان خارج شدن از کبد را ندارند، در نتیجه در کبد تجمع پیدا میکنند که باعث ایجاد کبد چرب می شود. شیوع بیماری کتوز نیز که در اثر اکسیداسیون ناقص اسیدهای چرب و تولید اجسام کتونی صورت می گیرد بین ۱۰ تا ۴۰ درصد می باشد که در گاوهای اوایل شیردهی و بیشتر در سه هفته اول بعد از زایش رخ می دهد. کتوز تحت بالینی شرایط را برای ایجاد بیماری هایی نظیر جفت ماندگی، جابه جایی شیردان و ورم پستان فراهم میکند و همچنین عواقب اقتصادی نظیر کاهش میزان تولید، کاهش توان تولید مثلی را در پی خواهد داشت. در اوایل شیردهی بدلیل تجزیه بافت چربی طی بالانس منفی انرژی، مقدار اسید اولئیک در بدن و شیر افزایش می یابد. با افزایش روزهای شیردهی در شرایط معمول که دام از بالانس منفی انرژی رها می شود، انتظار میرود نسبت اسیدهای چرب متوسط وکوتاه زنجیر )سنتز دنوو( افزایش و مقدار اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه )بویژه اولئیک اسید ( کاهش یابد.

 

 

آیدی تلگرام شرکت مدیران : @ModiranCo

شماره تماس : ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳

اینستاگرام : @modiran_34401105

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری