مدیران

تاییدیه دانش بنیان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

گواهی تاییدیه شرکت مهندسی مدیران تحلیلگر سپاهان

کار گروه ارزیابی شرکت ها و موسات دانش بنیان
تاییدیه شرکت های دانش بنیان

نام شرکت
مهندسی مدیران تحلیلگر سپاهان
شناسه ملی
۱۰۲۶۰۴۸۴۶۲۹
استان اصفهان
تاریخ تایید
۰۵/۰۷/۱۳۹۹
حوزه فناوری
۰۷-فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای

نوع تایید
تولیدی نوع ۲

به موجب این تاییدیه،شرکت /موسسه فوق الذکر بر اساس ارزیابی انجام شده طبق ” آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان” و “قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ” بصورت شرکت / موسسه دانش بنیان تایید شده است.
این تاییدیه لزوما به معنای تایید همه کالاها و خدمات شرکت به عنوان کالا و خدمات دانش بنیان نیست. بلکه ممکن است صرفا برخی از کالاها و خدمات شرکت ، مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان قرار گرفته باشند.
اعتبار و صحت این تایدیه از آدر pub.danshbonyan.ir قابل استعلام است.
این تاییدیه به صورت خودکار و از طریق سامانه دانش بنیان (pub.daneshbonyan.ir ) صادر شده است.

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری