نرم افزار انتقال اطلاعات

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

نرم افزار انتقال اطلاعات دامها با هدف سهولت و جامعیت در انتقال اطلاعات بین مشتریانی که از نرم افزارهای مدیران استفاده می کنند تهیه گردید.
این نرم افزار علاوه بر انتقال اطلاعات ، مشخصات دامها ، تاریخ ورود به گله و نام فروشنده را قید و همچنین مشخصات مادر را بصورت مجازی ثبت می نماید.
از خصوصیت دیگر این نرم افزار کنترل کامل وجود دامها و انتقال کامل پرونده آنها به گیرنده اطلاعات می باشد.
این نرم افزار در ارتقاء بعدی بصورت اتوماتیک به سیستم اضافه خواهد شد

 

شماره تماس : ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵

                          ۳۴۴۰۱۳۹۳

 

اینستاگرام : @modiran_34401105

تلگرام : @ModiranCo

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری