مدیران

نرم افزار واسط شیر دوش و مدیران(فاریا)

سيستم شير دوش جديد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

نرم افزار فاریا

این نرم افزار امکان می دهد که دارندگان شیر دوش بوماتیک اطلاعات مربوط به دامها را از نرم افزار مدیران به دستگاه شیر دوش و اطلاعات شیر دوشیده شده دامها را به نرم افزار مدیران انتقال دهد و در نتیجه سیستم مدیریت دامپروری را با کمک اطلاعات ورودی از شیر دوش تکمیل نماید.

نحوه پیاده سازی سیستم شیر دوش قدیم در دامپروری قیام به صورت زیر بوده است :

 

 سیستم شیر دوش قدیمی

شمای جدید سیستم بعد از اجرای طرح به صورت زیر می باشد :

سیستم شیر دوش جدید

تصاویری از نرم افزار شیر دوش (فاریا):

بخش مدیریت:

مدیریت نرم افزار شیر دوش

انتقال اطلاعات دامها از مدیران :

انتقال اطلاعات دامها

انتقال اولیه شیر به نرم افزار مدیران

انتقال اولیه شیر به مدیران

شماره های تکراری در ندپ

شماره های تکراری
نرم افزار آنی

این نرم افزار مکمل نرم افزار فاریا می باشد و جهت ورود اطلاعات ریسپاندر به برنامه اصلی استفاده می شود.

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری