فیلمهای آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

 

 

 

 

 

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش افت

https://www.namasha.com/v/uHfab98H

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش جیره

https://www.namasha.com/v/YBDw9e4k

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش خوراکها

https://www.namasha.com/v/8izYmiVy

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش سرک

https://www.namasha.com/v/GrtZyAoA

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش کنسانتره

https://www.namasha.com/v/7gwoiDxX

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش گروه های دامی

https://www.namasha.com/v/8rBdyFh5

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش گزارشها

https://www.namasha.com/v/XbBKbIh8

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش مصرف

https://www.namasha.com/v/54Tiu1PC

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش تعدیل

https://www.namasha.com/v/xrnlnVeG

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری