فیلمهای آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 

 

 

 

 

 

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش افت

https://www.namasha.com/v/uHfab98H

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش جیره

https://www.namasha.com/v/YBDw9e4k

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش خوراکها

https://www.namasha.com/v/8izYmiVy

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش سرک

https://www.namasha.com/v/GrtZyAoA

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش کنسانتره

https://www.namasha.com/v/7gwoiDxX

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش گروه های دامی

https://www.namasha.com/v/8rBdyFh5

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش گزارشها

https://www.namasha.com/v/XbBKbIh8

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش مصرف

https://www.namasha.com/v/54Tiu1PC

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش تعدیل

https://www.namasha.com/v/xrnlnVeG

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری