مدیران

فیلمهای آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

 

 

 

 

 

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش افت

https://www.namasha.com/v/uHfab98H

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش جیره

https://www.namasha.com/v/YBDw9e4k

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش خوراکها

https://www.namasha.com/v/8izYmiVy

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش سرک

https://www.namasha.com/v/GrtZyAoA

 

فیلم آموزشی نرم افزار تغذیه مدیران – بخش کنسانتره

https://www.namasha.com/v/7gwoiDxX

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش گروه های دامی

https://www.namasha.com/v/8rBdyFh5

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش گزارشها

https://www.namasha.com/v/XbBKbIh8

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش مصرف

https://www.namasha.com/v/54Tiu1PC

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران – بخش تعدیل

https://www.namasha.com/v/xrnlnVeG

بیشتر بخوانید

مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران   ▫️ حمید رضا کامروا ▫️ احسان نصیری ▫️ میلاد ابراهیم پور ▫️ محمصلی تمیز کار ▫️ منصور مینو فر

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری