فیلم گزارشگیری رز مدیران- یک مثال ساده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 

برای گرفتن گزارش باید وارد صفحه ای شویم که با نام jsc در لیست گزارشها مشخص شده، مثال

گزارش گیری از زایش کل دامها، تعیین(تیک زدن) و شرط گذاری متغیرهای مربوط به این گزارش

مثل تاریخ زایش، وضعیت زایمان، اسپرم، نحوه تولد، تاریخ تلقیح و موجودیت،  گروه بندی اسپرم

برای گزارش گیری

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/0fyLr/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

 

بیشتر بخوانید

تغیر ساعت کاری شرکت مدیران

  ساعت کاری شرکت مدیران تغیر نموده و به شرح زیر میباشد شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۴:۳۰ پنجشنبه ها از ساعت ۷

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری