این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید.

گزارش تست پزشکی

تست آبستنی گاو تست آبستنی تلیسه

تست آبستنی گاو

 

 

تست آبستنی تلیسه

 

 

تست اولیه آبستنی گاو تست اولیه آبستنی تلیسه

تست اولیه آبستنی گاو

 

 

تست اولیه آبستنی تلیسه

 

 

تلیسه بالای 14ماهه بدون تلقیح وفحلی  

تلیسه بالای ۱۴ماهه بدون تلقیح وفحلی

 

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری