اعطای گواهینامه از سوی نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

نمونه ای از گواهی نامه های صادره شده از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه به دانش آموختگان دوره آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران

گواهی نامه نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه,نرم افزار مدیران

گواهی نامه نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه,نرم افزار مدیران

 

جهت مشاهده کلیه اخبار شرکت مدیران به سایت modirangroup.com و  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری