فیلم گزارشگیری رز مدیران- گزارشگیری ساده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

گرفتن گزارش از لیست گزارشها، نحوه کار با صفحه گزارش گیری که با نام jsc مشخص شده، کار

با تنظیمات چاپ گزارش، امکان تعیین متغیرهایی که میخواهید در گزارش باشند و شرط گذاری برای

متغیرها(نکته: در این قسمت تیک موجودیت دام را باید بزنید)، امکان نمایش اطلاعات گزارش به

صورت چاپی با زدن دکمه پیش نمایش، امکان گروه بندی متغیر و اینکه متغیری که گروه بندی میکنیم

حتما باید در اولین ستون قرار گیرد، امکان ذخیره گزارش به صورت آماده  

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6B01e/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری