سوال و جواب مسابقه نمایشگاه ۹۹-۵

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

سوال ۵ :

گوسفندم را چطور قیمت بزنم

جواب دوستان:

۲۰۰۰ قصاب – itp-news – internet
۱۰۵۴ وزن زنده کیلو۴۰ تومان
۲۰۰۱ بستگی به وزن و سن گوسفند دارد یا قیمت پایه دارو و اگر سنش کمتر باشد به ازای هر کیلوگرم بالای یه عدد مثبت

قیمت پایه و به هزینه خوراکی که کردیم و در نهایت قیمت بازار و وزن باسکول دارد

۳۰۲۳ با توجه به خوراکی که به آن داده ام و یا با وزن کردن آن
۱۰۳۴ از روی سن-وزن دام نسبت به بازار – نژاد دام -بره دار بودن یا ندانستن
۳۰۳۶ برای رسید به قیمت تمام شده به نظر می رسد داشتن برنامه مدیریت درست طبق دام و نرم افزار حسابداری

تخصصی می تواند پایه درست برای قیمت تمام شده باشد

۱۰۰۶ از دلال محترم قیمت می گیریم
۱۰۵۱ بذارید روی باسکول ببینید وزنش چقدره توی ماشین حساب ضربدر قیمت واحد کنیدقیمت گوسفند بدست می یاد
۱۰۶۲ برحسب خصوصیات و نژاد دام می توان به این اساس گوسفندیا هر دامی را قیمت گذاری کرد
۱۰۰۳ از روی چشم و ابرو
۱۰۵۷ با توجه به قیمت تمام شده گوسفند که باید با حداقل هزینه بتوان بهترین بهره وری را بدست آوریم همچنین با توجه به بازار
۱۰۱۸ هرچی که بیشتر بهتر
۲۰۱۹ گوسفند را وزن کرده پشت گوسفند اطراف دنده ها اگر پر باشد روی قیمت گوسفند زنده حساب کرده وقیمت می گذاریم
۳۰۰۳ بر اساس قشنگی
۱۰۲۵ فقط بر اساس ژنتیک و فنوتیپ
۱۰۶۸ از روی اخلاقش
۱۰۱۰ با توجه به سن گوسفند و مرغوبیت گوشت
۱۰۴۶ به وسیله تیغه کمر
۳۰۰۶ وزن و نژاد
۳۰۳۲ از روی وزن گوسفند
۲۰۲۹ وزنش کن ضرب در قیمت گوشت تقسیم بر ۲
۳۰۴۴ با توجه به ارزشمند بودن گوسفند که حیوان بسیار مفیدی است قابل ارزش گذاری ریالی نمی باشد
۲۰۳۰ بر اساس خوراکی که مصرف کرده و وزنی که گرفته و سلامت ظاهری در آخر قیمت گوشت
۲۰۲۵ بر اساس دندانهای آن و میزان گوشت
۱۰۴۱ بر اساس سن و وزن قیمت گذاری می شود

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری