فیلم آموزشی نرم افزار مدیری دام سبک – بخش تعریف کاربران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

درصورتی که برای ورود به برنامه بخواهیم کاربر و رمز تعریف کنیم  به قسمت مدیریت و تعریف کاربر میرویم

با ورود به تعریف کاربر یک رمز باید وارد کنیم، رمزی که وارد میشود برای ادامه کار با این بخش ثبت میشود،

سپس با ورود به تعریف کاربر میتوان کاربر را تعریف کرد و سطح دسترسی هایی که به کاربر میدهیم را مشخص کنیم

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/aAfU5/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری