فیلم آموزشی نرم افزار کشاورزی – بخش اطلاعات پایه

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

اطلاعات این بخش برای هر شرکت منحصر بفرد است که شامل سیستم های آبیاری، قطعات، پرسنل

و منابع آب و… می باشد. تعریف انواع سیستمهای آبیاری و اطلاعات مربوط به آنها و

امکان بروز کردن و مشاهده اطلاعات کاربران، تعریف تقسیم بندی قطعات، تعریف اطلاعات منابع آبی،

امکان تعریف کلیه ماشینهایی که در شرکت وجود دارند، تعریف ابزارهایی که به

ماشین آلات متصل میشوند( ابزارهای اتصالی)، تعریف کد رابط مالی برای محصولاتی که در شرکت هستند

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/mwu4N/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری