فیلم آموزشی نرم افزار کشاورزی – بخش پایه مرکزی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

در این بخش اطلاعات اولیه مورد نیاز برای ثبت عملیات کشاورزی شامل سم، کود، انواع نهاده هاو

محصولات و…. وجود دارد، امکان گزارش گیری از رشته فعالیتهای باغداری، زراعت، گلخانه

و شیلات، تعریف مراحل عملیات، تعریف نهادها، گروه بندی محصولات وتعریف کد محصول،

دسترسی به مشخصات سموم، تعریف انواع کود و واحد مصرف آنها، تعریف روش های انجام عملیات،

تعریف علت های خسارت

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/hSJPM/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری