اولین نسخه آزمایشی از مجموعه فیلمهای آموزشی برنامه مدیران ۸ در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

 

 این فیلم ۶:۲۷ دقیقه ای که از ۱۴ خرداد در سایت M888.ir قرار گرفت؛ به علاقمندان این برنامه نکاتی اساسی و جالب توجه را یادآوری مینماید که ….. .

دیدن این نسخه را به شما پیشنهاد میکنیم .