دومین جلسه نرم افزار نگاه مدیر برگزار شد

نرم افزار نگاه مدير,شركت مديران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

دومین جلسه نرم افزار نگاه مدیر برگذار شد

در این جلسه اصول پایه گذاری شده در جلسه ۱ مورد بحث، بررسی و گسترش قرار گرفت

نرم افزار نگاه مدیر,شرکت مدیران

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری