مدیران

نرم افزار قیمت تمام شده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

نرم افزار قیمت تمام شده مدیران تنها نرم افزار قیمت تمام شده محصولات دامی می باشد که کاملا با استاندار ۲۶ کشاورزی منطبق بوده و با سرعت بالا می تواند علاوه بر محاسبه بهای تمام شده نقاط ضعف و مشکلات گله را به صورت دقیق نمایش دهد.همچنین محاسبه دارایی تولید، استهلاک، مواد( کار – مواد – سربار) و دهها آیتم دیگر را به صورت اتوماتیک انجام می دهد.

نرم افزار قیمت تمام شده

مطالب مرتبط :

خرید آسان و آنلاین نرم افزارها از فروشگاه آسان دام

خرید قیمت تمام شده دام سبک به همراه استقرار اولیه 

خرید بهای تمام شده به همراه استقرار اولیه گاو شیری

نرم افزار قیمت تمام شده مدیران عملکرد بخش تولید را به ریال تبدیل و بار ریالی عملکرد یک دامداری را طی یک دوره مشخص با اعداد و ارقام بیان می کند. در حقیقت نرم افزار بهای تمام شده این امکان را برای کاربران فراهم آورده تا با محاسبه بهای کلیه محصولات دامداری با توجه به عملیات ثبت شده در بخش تولید و صورت هزینه های انجام شده طی دوره، به تصمیم گیری های مدیریتی کمک نماید.

روند راه اندازی و استفاده از سیستم با استقرار دامها با قیمت اولیه شروع می شود. لازم به ذکر است عملیات استقرار تنها یک بار صورت می گیرد و پس از آن کاربر در هر بازه زمانی دلخواه (مثلا یک ماهه، فصلی و ۶ماهه و یا سالانه) هزینه های دوره را محاسبه می نماید.

بخش های این سیستم به ترتیب زیراست:

 • عملیات
 • پشتیبانی و بازیابی اطلاعات:

جهت محاسبه دوره مالی جدید لازم است عملیات ثبت شده در برنامه مدیران به نرم افزار بهای تمام شده دام منتقل شود. بدین منظور لازم است پشتیبانی برنامه دامپرورری را در قسمت پشتیبانی و بازیابی برنامه قیمت تمام شده دامداری بازیابی نمود. در این بخش علاوه بر این امکان پشتیبان گیری و بازیابی از برنامه بهای تمام شده مدیران و ترکیب گله نیز وجود دارد.

 نرم افزار قیمت تمام شده مدیران

 • دوره ها:

در این بخش دوره های محاسبه قیمت تمام شده تعریف می شود. دوره می تواند به صورت هفتگی، ماهانه و یا سالانه تعریف شود. تاریخ شروع هر دوره به صورت ثابت یک روز بعد از پایان دوره قبلی خواهد بود. نکته مهم در این بخش عدم امکان حذف دوره بعد از قطعی کردن است.

 نرم افزار قیمت تمام شده مدیران

 • ترکیب گله:

در بخش ترکیب گله با استفاده از اطلاعات مدیران در دوره مشخص، وضعیت دام ها برآورد می شود. در واقع ترکیب گله در نرم افزار قیمت تمام شده محصولات دامی جهت محاسبه دام روزهای دوره است و خروجی لازم برای محاسبات را در اختیار کاربر قرار می دهد. بدین منظور بعد از انتخاب آیکون محاسبه، ترکیب گله محاسبه می شود. در صورت خطا و عدم تطابق دام در قیمت تمام شده و برنامه مدیریت گاوداری ، دام مشخص و امکان بررسی پرونده دام تطابق نیافته قابل رویت می باشد. همچنین راه حل برای حل مشکل را هم پیشنهاد کرده، تا کاربر با سرعت بیشتری در صدد برطرف کردن مشکل برآید. علاوه براین امکان خروجی از ترکیب گله به صورت اکسل نیز وجود دارد.

 نرم افزاربهای تمام شده دام

 • ورودی و خروجی مقادیر:

در این بخش لازم است کاربر قیمت دام های حذفی، دام های خریداری شده و یا انتقالی، ارزش منصفانه، هزینه های مواد، دستمز و سربار گروه های دامی در دوره و همچنین تناژ شیر را ثبت نماید. علاوه بر ثبت اطلاعات قیمت در برنامه امکان وارد کردن اطلاعات به صورت اکسل نیز وجود دارد.

در صورت تسهیم هزینه های دوره برای مواد، دستمز و سربار گروه های دامی براساس دامروز، با انتخاب آیکون تسهیم هزینه های دوره، امکان تسهیم هزینه ها بر دو پایه جمع کل هزینه های دوره و یا به تفکیک هزینه ها در دوره بر اساس دامروز وجود دارد. بعد از انتخاب آیکون محاسبه، هزینه های دستمز، مواد و سربار برای هر کدام از گروه های دامی محاسبه می شود.

بعد از انتصاب هزینه ها با استفاده از آیکون مشاهده مقادیر عوامل، امکان مشاهده هزینه های هر دام وجود دارد.

نرم افزاربهای تمام شده دامداری

 • محاسبه قیمت تمام شده:

این قسمت جهت انتقال اطلاعات دوره و سپس محاسبه قیمت تمام شده قرار دارد.  هنگام انتقال اطلاعات دوره، خطاهای پیش بینی شده در سیستم کنترل شده و در صورت اشکال پیغام در صفحه نمایش داده می شود.

 نرم افزاربهای تمام شده گاوداری

 • کنترل اطلاعات یک دام:

بخش کنترل اطلاعات یک دام همانطور که از نام آن نیز مشخص است، صرفا امکان بررسی و کنترل وضعیت یک دام در سه بخش مدیریت دامپروری، ترکیب گله و قیمت تمام شده را فراهم می کند.

نرم افزارقیمت تمام شده گاوداری

 • نتایج و گزارش ها
 • بررسی تغییرات مدیران:

در صورتی که کاربر اطلاعاتی که در دوره قبلی محاسبه شده را دستکاری کرده باشد در این قسمت اطلاعات و تغییرات انجام شده در دوره قبل و دوره فعلی قابل مشاهده است.

نرم افزارقیمت تمام شده گاوداری

 • اشکالات دوره:

در این بخش لیست اشکالات ترکیب گله و محاسبه شده در سیستم قابل مشاهده و بررسی است. در صورت وجود اشکال بر روی ردیف مربوطه دابل کلیک کرده تا کلیه اطلاعات مربوط به دام نمایش داده شود.

 نرم افزارقیمت تمام شده

 • دامروزهای دوره:

در این بخش امکان بررسی دامروزها برای تک تک دام ها، گروه های دامی و خلاصه دامروزهای دوره، هزینه کار، ‌مواد و سربار وجود دارد. جهت بررسی دامروز یک دام مشخص، امکان فیلتر کردن براساس سریال دام وجود دارد.در صورت فیلتر کردن براساس سریال کلیه گروه های دامی که در آن بوده و مدت زمان موجود در آن گروه و هزینه های یک روز در آن گروه دامی قابل مشاهده است، علاوه براین امکان فیلتر کردن براساس گروه دامی نیز وجود دارد.

در قسمت خلاصه دامروزهای دوره تعداد دامروزهای گروه دامی و کلیه هزینه های دوره برای گروه های دامی قابل مشاهد است. همچنین امکان چاپ کردن اطلاعات خلاصه دامروزهای دوره و جزئیات دامروزهای دوره وجود دارد.

دام روز -نرم افزارقیمت تمام شده گاوداری

 • مقادیر فرم ها:

تمامی کنترل های لازم محاسبات در این بخش قابل مشاهده است. این قسمت شامل:

 • فرم ۳۰ که در واقع به عنوان روکش اصلی سیستم محسوب می شود و کلیه آیتم های مربوط به محاسبات قیمت تمام شده در آن قابل مشاهده است.
 • در فرم ۳۱ کلیه هزینه های مربوط به دام های مولد قابل مشاهده است
 • فرم ۳۲ هزینه های مربوط به دام غیر مولد را نمایش می دهد.
 • بخش سند به عنوان مهمترین بخش این قسمت جهت کنترل اطلاعات و اطمینال از بالانس بودن محاسبات قیمت تمام شده می باشد. در صورت عدم بالانس سند با دو بار کلیک بر روی بخش اختلاف سند امکان مشاهده موردی که باعث اخلاف شده وجود دارد.

نکته: در صورتی که اختلاف کم در این بخش ها وجود داشت به دلیل روند کردن اعداد است و مشکلی نیست و قابل چشم پوشی است.

در صورتی که تمایل دارید بدانید عدد هر کدام از موادی که در بخش فرم ها هست از کدام بخش آمده با کلیک بر روی آن، صفحه ای باز شده و دام های که در این بخش هستند با اطلاعات بیشتر قابل مشاهده و بررسی هستند. با انتخاب هر دام وارد کاردکس دوره دام ها شده و امکان مشاهده جزئیات بیشتر امکان پذیر می باشد.

 بهای تمام شده گاوداری

 • کاردکس دوره دام ها:

در این بخش از نرم افزار کلیه موارد محاسباتی برای تک تک دام ها قابل دسترس و مشاهده است. همچنین صورت وضعیت در دوره های قبل را می توانید این بخش مشاهده کرد.البته سیستم به صورت پیش فرض صورت وضعیت را برای دوره آخر قرار داده است. علاوه براین امکان جستجو و فیلتر کردن تا ۶ مرحله برای مشاهده صورت وضعیت و ارزش دام ها وجود دارد.

 کاردکس دوره دام-بهای تمام شده گاوداری

 • کاردکس کلی دام ها:

کلیه موارد محاسباتی برای تک تک دام ها در دوره های مختلف در این بخش قابل مشاهده و بررسی است. در صورتی که نیاز دارید جستجوی سریع بر روی دام ها داشته باشید در قسمت فیلتر این امکان برای شما فراهم است.

کاردکس کلی دام

 • خالص ارزش اقتصادی خلق شده:

خالص ارزش اقتصادی خلق شده در واقع جهت بررسی شرایط اوج یا افول دامداری در طی هر دوره می باشد. بدین جهت برای هر دوره (این امکان وجود دارد که برای چند دوره را هم با هم حساب کنید)‌ خالص ارزش اقتصادی محاسبه می شود و امکان مقایسه شرایط نسبت به دوره محاسبه شده قبلی وجود دارد.

نرم افزار قیمت تمام شده دام شیری

 • ابزارهای کمکی
 • مدیریت کاربران:

در صورتی که نیاز به اضافه کردن کاربر دارید این امکان در قسمت مدیریت کاربران نرم افزار وجود دارد. در این قسمت امکان اضافه کردن، اصلاح کردن و یا حذف کاربر وجود دارد.

 نرم افزار قیمت تمام شده دام شیری

 • تسهیم هزینه ها:

محاسبه تسهیم هزینه ها به عنوان ابزار کمکی به کاربر برای تسهیم هزینه ها کمک می کند. در این بخش امکان محاسبه هزینه ها براساس مواد مصرفی، کار و سربار وجود دارد. در صورت تغییر هر کدام از موارد هزینه ای برای گروه های دامی را داشته باشیند این امکان وجود دارد. نکته قابل ذکر این است که در این بخش هزینه ها براساس دامروز محاسبه نمی شود.

 -تسهیم هزینه ها -نرم افزار قیمت تمام شده گاو شیری

برخی از مواردی که  نرم افزار قیمت تمام شده بصورت خروجی و گزارش ارائه می نماید عبارت است از:

خلاصه گزارش اطلاعات دامهای مولد (دارائیهای ثابت)

موجودی اول دوره

مبلغ موجودی اول دوره

جنین اول دوره

مبلغ جنین اول دوره

دام خریداری شده طی دوره

مبلغ دام خریداری شده طی دوره

دام انتقالی از دارائیهای در جریان

مبلغ دام انتقالی از دارائیهای در جریان

هزینه مواد مصرفی

هزینه کار

هزینه سربار

هزینه استهلاک

هزینه عمومی شیر

قیمت تمام شده شیر

توقف برگشتی از شیر

قیمت تمام شده گوساله

توقف برگشتی از گوساله

قیمت تمام شده جنین

سقط جنین

دام فروش رفته

مبلغ دام فروش رفته

دام تلف شده

مبلغ دام تلف شده

دام فروش رفته نر

مبلغ دام فروش رفته نر

دام تلف شده نر

مبلغ دام تلف شده نر

موجودی اول دوره نر

مبلغ موجودی اول دوره نر

دام خریداری شده طی دوره

مبلغ دام خریداری شده طی دوره نر

مبلغ مرده زایی

بازده فوق العاده شیر

بازده فوق العاده گوساله

تعداد جنین پایان دوره

هزینه اسپرم مصرفی

جنین پایان دوره

روز توقف شیر

روز توقف گوساله

روز سقط جنین

روز مرده زایی

خلاصه گزارش اطلاعات دامهای غیرمولد (دارائیهای جاری)

مبلغ دامهای تبدیل شده به دام مولد

تعداد موجودی اول دوره ماده

مبلغ موجودی اول دوره ماده

موجودی اول دوره نر

مبلغ موجودی اول دوره نر

دام خریداری شده طی دوره ماده

مبلغ دام خریداری شده طی دوره ماده

دام خریداری شده طی دوره نر

مبلغ دام خریداری شده طی دوره نر

دام متولد شده طی دوره ماده

مبلغ دام متولد شده طی دوره ماده

دام متولد شده طی دوره نر

مبلغ دام متولد شده طی دوره نر

روزهای رشد غیر مولد ماده روزهای

رشد غیر مولد نر

دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته نر

دام تلف شده ماده

مبلغ دام تلف شده ماده

دام تلف شده نر

مبلغ دام تلف شده نر

دامهای تبدیل شده به دام مولد

مبلغ دامهای تبدیل شده به دام مولد ماده

دام فروش رفته ماده زیر ۳ ماه

دام فروش رفته نر زیر ۳ ماه

دام فروش رفته ماده ۳ تا ۹ ماه

دام فروش رفته نر ۳ تا ۹ ماه

دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه ماده

دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه نر

دام تلف شده بالای ۹ ماه ماده

دام تلف شده بالای ۹ ماه نر

مبلغ دام فروش رفته ماده زیر ۳ ماه ماده

مبلغ دام فروش رفته ۳ تا ۹ ماه ماده

مبلغ دام فروش رفته زیر ۳ ماه نر

مبلغ دام فروش رفته ۳ تا ۹ ماه نر

مبلغ دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه ماده

مبلغ دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه نر

مبلغ دام تلف شده بالای ۹ ماه ماده

مبلغ دام تلف شده بالای ۹ ماه نر

هزینه مواد مصرفی غیرمولد ماده

هزینه کار غیر مولد ماده

هزینه سربار غیر مولد ماده

هزینه مواد غیر مولد نر

هزینه کار غیر مولد نر

هزینه سربار غیر مولد نر

هزینه اسپرم مصرفی

جدول تعداد و ارزش دامها به تفکیک 

گروه در پایان

ارزش کل دام

جمع سن گروه

ارزش هر راس

سن

شیری

جمع گاوهای شیری

گاونر

کل خشک

تلیسه آبستن بالای۷ماه

جمع دامهای مولد غیرشیری

جمع کل دامهای مولد

تلیسه غیرآبستن

تلیسه زیر۹۰روز

تلیسه آبستن زیر۷ ماه

تلیسه ۳تا۹ماه

جمع دامهای پرورشی ماده

نرزیر۹۰روز

نر۳تا۹ماه

جوانه نر

جمع دامهای پرواری نر

جمع کل دامهای غیر مولد

خلاصه صورت سیستم قیمت تمام شده

کل تعداد دام روز

هزینه مواد مصرفی

هزینه کار مستقیم

هزینه سربار

هزینه استهلاک

دام مولد اول دوره

روز رشد دامها

دام روز گاو نر

کل روزهای شیردهی

کل روزهای خشکی

کل روزهای توقف تولید

دامروز تلیسه بالای ۷

ابتدای دوره

انتهای دوره

کل قیمت تمام شده شیر

میزان تولید شیر

بهای یک کیلو شیر

مواد شیر

هزینه کار و سربار شیر

توقف برگشتی از شیر

توقف برگشتی از گوساله تلیسه

توقف برگشتی از گوساله گاو

کل ارزش نوزاد

تعداد نوزاد متولد شده

ارزش دام فروش رفته

ارزش دام تلف شده

قیمت تمام شده رشد

دام مولد پایان دوره

دام غیرمولد پایان دوره

جنین پایان دوره

دام غیرمولد اول دوره

جنین اول دوره

دام خریداری طی دوره

سن بلوغ تلیسه

مبلغ اسپرم برای شیر

ارزش منصفانه دامهای نر

میانگین ارزش تلیسه ۲۳

سقط جنین تلیسه

سقط جنین گاو

دام غیرمولد پایان دوره نر

مبلغ مرده زایی تلیسه

بازده فوق العاده تلیسه

بازده فوق العاده شیر

بازده فوق العاده گوساله گاو

هزینه عمومی شیر

مبلغ مرده زایی گاو

صورت استهلاک دامهای مولد 

ذخیره استهلاک دامها در اول دوره

اضافه می شود_ استهلاک دامها طی دوره

کسرمی شود_استهلاک دامهای فروش رفته

کسرمی شود _ استهلاک دامهای تلف شده

مانده ذخیره استهلاک پایان دوره

گزارش ارزش دفتری و دامهای مستهلاک شده در پایان دوره

میانگین ارزش دفتری یک راس دام

پایین ترین ارزش دفتری دامهای مولد

بالاترین ارزش دفتری دامهای مولد

دامهای مولد مستهلک شده _ تعداد

دامهای مولد مستهلک شده _درصد به کل دامهای مولد

صورت هزینه کار و سربار رده ها 

جمع کار و سربار

هزینه روزانه سربار

هزینه سربار رده

هزینه روزانه کار

هزینه کار رده

دام روز

نام رده

گزارش سنی دام ها 

ارزش پایان دوره

تعداد  دام

سن دام

صورت هزینه مواد مصرفی رده ها 

کل هزینه مواد مصرفی

مواد و اسپرم

کل هزینه اسپرم

نام رده

این سیستم در کنار نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران بسیار کار آمدتر و کاربردی تر خواهد شد.

بیشتر بخوانید

مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران   ▫️ حمید رضا کامروا ▫️ احسان نصیری ▫️ میلاد ابراهیم پور ▫️ محمصلی تمیز کار ▫️ منصور مینو فر

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری