ثبت رکورد در گاوداری

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

 

نقش ثبت رکورد در گاوداری:

نقش رکورد در حذف گاوهای کم بهره و انتخاب گاوهای پربهره براساس اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل داده ها باعث شده گاوهای کم بهره و پر بهره شناسایی شوند. همچنین به موازات پیشرفت میانگین تولید گله، گاودار در هر نسل برای جایگزینی گاوهای گله، بهترین تلیسه ها را بر اساس نتایج حاصل از آمار و اطلاعات رکوردگیری، انتخاب و جایگزینی نمایند بطوریکه با ادامه و پیگیری رکوردگیری و کوشش در جهت مرتفع نمودن مشکلات و پیاده نمودن اصول صحیح، نژاد، تغذیه ومدیریت و…سیرصعودی میانگین گله و میانگین گله کلی کشور ادامه خواهد یافت و به موازات بالارفتن میانگین تولید در واحد دام به منظور رفع بخشی ازمشکلات کمبود غذایی، تعداد دام را به تدریج می توان کاهش داد بدون اینکه تولید کاهش یابد.

در رکوردگیری علاوه بر شیر ثبت اطلاعات مربوط به تولیدمثل انفرادی گاوها ) زایش، فحلی، تاریخ، باروریی و نوع اسپرم، کنترل آبستنی، خشکی، فاصله دو زایش( می تواند در پیش بینی و کنترل و مراقبت در هر دوره به کمک گاودار بیاید و نیز ضعف و اشکالات تولید مثلی گاودار گوشزد و وی را در جهت بهبود بخشی تولید مثل و کاهش فاصله گوساله زایی راهنمایی و ارشاد نماید.

 

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری