فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری – بخش شاخص های مدیریت گله

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

بررسی عملکرد و عوامل مدیریتی،این بخش شامل گروهای زایش، تولیدمثل، ترکیب گله، شیر میباشد

که هرکدام شامل زیرگروه هستند و با رفتن به هر کدام ازین زیرگروه ها دامنه استاندار مطلوب شاخص

مورد نظر قابل مشاهده است و وضعیت دامداری درمورد آن شاخص در این دامنه مشخص شده است

 

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری