وضعیت تولیدمثل در گله های گاو شیری

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

چرا باید به وضعیت تولیدمثل در گله های گاو شیری اهمیت داد؟
عدم کارایی تولید مثلی در گله های گاو شیری، موجب عدم موفقیت و کاهش درآمد تولید کنندگان شیر میگردد. در واقع مزایای بهبود تولیدمثل در گله روشن است در عوض دلایل عدم کارایی تولید مثلی در گله ها پیچیده و مشکل است و تشخیص علت آن کار آسانی نیست. حتی ممکن است در شرایطی که یک گاوداری در وضعیتی به ظاهر مطلوب به سر می برد، باز هم فرآیند تولیدمثل ایده آل نباشد، زیرا فاکتورهای گوناگونی در روند تولیدمثل دخالت دارند. در مدیریت پرورش فهم جنبه های پیچیده سیکل فحلی و فرآیند تولیدمثل سالیانه، همچنین درک بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیک که بهم وابستگی دارند بسیار دشوار است. علاوه براین در کارایی تولیدمثل بجز مدیریت موفق گله، کارکنان گاوداری در بخشهای مختلف: شیردوشی، خوراکسازی، تلقیح مصنوعی و مراقبت و نگهداری گاوها هم، نقش بسیار مهمی د ارند.
برای بهبود کارآیی تولیدمثلی ابتدا باید فاکتورهای اصلی در عدم کارایی تولیدمثلی در گله تعیین گردد. معمولا فحل یابی یک مشکل بزرگ برای رسیدن به آبستنی در گله است. برای افزایش شانس آبستنی در گله، تمام مراحل سیکل فحلی هر گاو یا تلیسه ای که زایمان می کند باید بدقت مدیریت شود درک هر یک از بخشهای سیکل فحلی همانند سیکل تولیدمثل سالیانه گاو مشکل است. در این چرخه نقاط مهم و محدودیتهای زمانی برای دستیابی به موفقیت های تلقیح مصنوعی و رسیدن به باروری مناسب باید بدقت تعیین و مشخص گردد. برای رسیدن به حداکثر کارایی تولیدمثلی مدیریت بین دو زایمان (calving interval) است که این دوره شامل سه بخش دوره انتظار اختیاری، دوره باروری با تلقیح مصنوعی و آبستنی (شامل دوره خشکی) می باشد.

 

 

 

آیدی تلگرام مدیران : @ModiranCo

شماره تماس : ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳

اینستاگرام : @modiran_34401105

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری