سودآوری تولید شیر و تداوم شیردهی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

تولید شیر کل و تداوم شیردهی دو عامل مهم در سودآوری :
عوامل اصلی تعیین کننده مقدار کل شیر تولیدی میزان تولید شیر در اوج شیردهی، تداوم و طول دور ه شیردهی است. در منابع مختلف برای تداوم شیردهی تعاریف مختلفی ذکر شده است که از آن جمله می توان به میزان تولید شیری که در اوایل دوره شیردهی حفظ می گردد، توانایی گاو برای ادامه تولید در سطح بالا در طی دوره شیردهی، نرخ کاهشی تولید شیر بعد از اوج شیردهی و هرچه این نرخ کاهشی کمتر باشد، تداوم شیردهی بیش تر است .
یک راه ممکن برای افزایش تولید شیر بدون اینکه وقوع بیماری ها و مشکلات تولیدمثلی افزایش یابد این است که در کنار انتخاب برای تولید شیر، برای تداوم شیردهی نیز انتخاب صورت پذیرد، در نتیجه منحنی دوره شیردهی تخت تر و تداوم شیردهی بیش تر خواهد شد .

 

آیدی کانال تلگرام شرکت مدیران:ModiranCo@

جهت پیشنهاد و مشارکت با آیدی های  Modiran8@ و یا MVakili@ در تلگرام  در تماس باشید

                                                                                                                            

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری