فیلم آموزشی نرم افزار سم و لنگش – سم چینی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

در این نرم افزار به دو صورت اطلاعات را می توان وارد کرد یکی به صورت دستی اطلاعات

مربوط به سمچینی دام را وارد کنیم با زدن قسمت اضافه، و یا به صورت فرم اکسل به صورت

دسته جمعی اطلاعات وارد شود، اعداد فاصله زایش و فاصله تلقیح برای آن روز سم چینی ثبت

میشوند. امکان اصلاح و حذف اطلاعات وارد شده، امکان گزارش گیری از اطلاعات وارد شده.

 

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری