فیلم آموزشی نرم افزار سم و لنگش – سم چینی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

در این نرم افزار به دو صورت اطلاعات را می توان وارد کرد یکی به صورت دستی اطلاعات

مربوط به سمچینی دام را وارد کنیم با زدن قسمت اضافه، و یا به صورت فرم اکسل به صورت

دسته جمعی اطلاعات وارد شود، اعداد فاصله زایش و فاصله تلقیح برای آن روز سم چینی ثبت

میشوند. امکان اصلاح و حذف اطلاعات وارد شده، امکان گزارش گیری از اطلاعات وارد شده.

 

بیشتر بخوانید

فناور شو

مدیران در فناورشو

به دعوت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و با همکاری سرای نوآوری و مرکز رشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری