نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

نرم افزاری مدیریت تغذیه به شما اجازه می دهد مدیریت مصرف جیره را در گذشته و یا آینده انجام دهید. در این نرم افزار کلیه کنستانتره ها ، خوراکها و جیره ها به راحتی قابل ثبت بوده و می توان مبالغ خوراک هر رده دامی را مشاهده نمود.

نرم افزاری مدیریت تغذیه می تواند کنترل ۷۰ درصد هزینه ها را انجام دهد.

اینستا
modirangroup_34401105

تلگرام
@ModiranCo

دفتر مرکزی
۰۳۱۳۴۴۰۱۳۹۳

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری