فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری – بخش تعریف پروتکل

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

وارد کردن هورمون های مورد نظر در پروتکل و  ثبت مراحل پروتکل در بخش تعریف پروتکل، در بخش دام

و عملیات سپس عملیات جمعی و انتخاب ارسال به پروتکل دام هایمورد نظر را بصورت جمعی وارد پروتکل کرد

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری