فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری – بخش ترکیب گله

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 

 

معرفی اطلاعاتی که روی ترکیب گله تاثیر دارند(زایش، سقط، جذب، آبستنی، خشکی، حذف)، محاسبه ترکیب گله

یک روز و بستن ترکیب گله، حذف و اصلاح آخرین ترکیب گله ای که وارد شده و اصلاح ترکیب گله هایی ک

در روزهای قبل بسته شده اند(نکته: این ترکیب گله ها قابل حذف نیستند) به صورت دستی و یا با استفاده از

نرم افزار محاسبه ترکیب گله و سپس انتقال اطلاعات درست شده به مدیران

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/xVMAY/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

تغیر ساعت کاری شرکت مدیران

  ساعت کاری شرکت مدیران تغیر نموده و به شرح زیر میباشد شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۴:۳۰ پنجشنبه ها از ساعت ۷

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری