فیلم آموزشی گزارشگیری رز – بخش یک مثال پیچیده ترکیب شجره

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

ترکیب مشخصات دام در بخش گزارش های ترکیبی و در نظر گرفتن رابطه ها بین جداول برای ساختن شجره،

 

بیشتر بخوانید

فناور شو

مدیران در فناورشو

به دعوت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و با همکاری سرای نوآوری و مرکز رشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری