فیلم گزارشگیری رز مدیران – بخش ابزارهای اطلاعات query analayzer

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 

آشنایی با نحوه کار با این نرم افزار، این برنامه کمک میکند که یک سری دستورات را اجرا کنیم

به راحتی میتوان در آن دستورات sqlرا نوشت.در این برنامه دیتابیسهای مختلف در دسترس هستند.

 و میتوانیم بگوییم که تاثیر یک دستور در زمان چقدر است

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DgHzj/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری