این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

اثر ترس بر تولید:

ترس در حیوان باعث بروز رفتارهای خاصی می گردد که با خلق و خوی حیوانات مخالف می باشد و می تواند اثرات بسیار بدی روی حیوان داشته باشد. در حیوانات اهلی ترس از انسان، می تواند منبع اصلی استرس باشد و باعث بیشترین کاهش در تولید شود. از سوی دیگر می تواند کار با گاو را هم برای حیوان و هم برای مراقبت دام مشکل و خطرناک کند. مطالعات اخیر نشان می دهند که ارتباط زیادی بین ترس گاوها از انسان و تولیدات آنها وجود دارد.

تحقیق در زمینه نحوه مراقبت و حضور در شیردوشی نشان داده است گاوهایی که مراقبت مناسبی از آنها نشده، ورود به سالن شیردوشی در آنها حدودا دوبرابر بیشتر طول می کشد و دفع مدفوع در آنها و در سالن شیردوشی ۶ برابر معمول بروز می کند. همچنین تولید شیر گاوها در حضور شخصی که با آنها در حین انتقال بد رفتاری کرده، می تواند۱۰ درصد کمتر از حد نرمال باشد. این کاهش در تولید شیر در ارتباط با مضاعف شدن شیر باقی مانده در سیستم پستانی است که حدس زده می شود تاثیر آن مربوط به کاهش عمل اکسی توسین باشد. در حقیقت اثرات منفی ترس بر روی تولید عوامل متعددی دارند که اثر رفتار انسان یکی از آنها می باشد که می تواند بطور مستقیم روی تولید گاو اثر بگذارد و ارتباط بین رفتار گاو و تولید شیر را توضیح می دهد. از عوامل دیگر می توان به دانش کارگران در خصوص شیردوشی، کمبودهای تغذیه ای یا مواد معدنی و ژنوتیپ حیوان باشد.

 
 
 
 
 
 
شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان 
تولید کننده نرم افزار های تخصصی حوزه دامپروری و کشاورزی 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اینستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵ – ۳۴۴۰۱۳۹۳
واتساپ : ۰۹۳۳۲۹۸۷۲۱۴

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری