تولید مثل (فحلی)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

تولید مثل یکی از عوامل کلیدی در تعیین بازده پرورش گاوهای شیرده است و تشخیص به موقع فحلی یکی از مهمترین جنبه های مدیریتی در گله گاوهای شیرده می باشد. فحلی متعاقب تغییرات هورمونی اتفاق می افتد و به عنوان یک پدیده رفتاری محسوب می شود. و در صورتی­که زمان بروز فحلی بموقع تشخیص داده نشود و گاو بموقع تلقیح نگردد، دست کم به اندازه یک چرخه فحلی، فاصله گوساله زائی افزایش خواهد یافت. ثبت اطلاعات صحیح در مورد فحلی به تشخیص مشکلات تولیدمثلی بسیار کمک می کند و در مدیریت گاو ها از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد.

 اکثر گاوها به صورت طبیعی اولین فحلی خود را طی ۳۰ تا ۵۰ روز پس از زایش نشان می دهند. تولید کنندگانی که نرخ گیرایی خوبی در گله خود دارند طی ۶۵ تا ۷۵ روز پس از زایش گاوهای خود را تلقیح می­کنند. نگاه کلی به آمارهای ثبت شده از گاوداری های تحث پوشش شرکت تعاونی وحدت استان اصفهان نشان داده دام هایی که در بازه کمتر از ۶۰ روز یا بیشتر از ۱۱۰ روز پس از ز ایش تلقیح شده­اند، نرخ گیرایی کمتری در مقایسه با دام های که در بازه زمانی ۶۰  تا ۸۵ روز و ۸۶ تا ۱۱۰ روز پس از زایش اولین تلقیح خود را تجربه نموده­اند.

آیدی کانال تلگرام شرکت مدیران:ModiranCo@

جهت پیشنهاد و مشارکت با آیدی های  Modiran8@ و یا MVakili@ در تلگرام  در تماس باشید

.

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری