نرم افزار کنترل ورم پستان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

هدف از طراحی نرم افزار کنترل ورم پستان

· ثبت عملیات ویزیت و ترخیص دام های ورمی

· نرم افزار کنترل ورم پستان دام این امکان را به کاربر می دهد که اگر دامی در طی یک دوره درمان ، درمان نشد ، دوره درمان بعدی را شروع کند .

· کلیه تعاریف این سیستم قابل تغییر می باشد .

مطالب مرتبط :

 

خرید آسان و آنلاین نرم افزارها از فروشگاه آسان دام

خرید نرم افزار کنترل بیماریهای ورم پستان مدیران

 

عملیات

عملیات مربوط به ویزیت

· ثبت تاریخ ورود به بهاربند ورمی ، جابجایی از بهاربند مبدا

· ثبت مشخصات دام ( بدن ، بهاربند ، ‌دوره شیرواری ، روزهای شیردهی و … )

· محاسبه وضعیت آبستنی ، تاریخ آخرین تلقیح ، تعداد تلقیح ، شیر آخر ، آخرین سماتیک سل کانت ، سماتیک سل کانت ماقبل آخر

 

صفحه اصلی نرم افزار ورم پستان

عملیات مربوط به درمان

ثبت تاریخ شروع درمان ،‌ وضعیت کارتیه ها ، بهاربند ، نوع درگیر ، مسئول درمان ، نوع درمان ، تاریخ خاتمه درمان ، جابجایی در بهاربند ورمی ها

 اطلاعات درمان ورم پستان

عملیات مربوط به ترخیص

· ثبت تاریخ ترخیص و محاسبه طول درمان

· برگشت دام به بهاربند قبلی

 

گزارش :

· گزارش های موجود بر اساس اطلاعات سیستم

– گزارش درمان در یک تاریخ مشخص

– گزارش سماتیک سل کانت بین دو تاریخ

– گزارش کنترل ورم پستان بر اساس بهاربند

– گزارش کنترل ورم پستان بر اساس کارتیه چپ جلو

– گزارش کنترل ورم پستان بر اساس کارتیه چپ عقب

– گزارش کنترل ورم پستان بر اساس کارتیه راست جلو

– گزارش کنترل ورم پستان بر اساس کارتیه راست جلو

– گزارش کنترل ورم پستان بر اساس شماره بدن

مشاهده گزارشات نرم افزار ورم پستان

 گزارش دوره نقاهت

گزارش سماتیک سل کانت

گزارش تعداد گاو رویت شده سماتیک سل کانت

گزارش ورود به بهاربند

· گزارش گیری ، گزارش سازی و گزارش نویسی با نرم افزار رز مدیران

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری