کاربرد دامپروری دقیق در مدیریت گله های گاو شیری

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

کشاورزی دقیق یک مفهوم مدیریتی است که بر روی مشاهده، اندازه گیری و میزان پاسخ به تغییرات در محصولات زراعی و دامی تعریف می شود. این شکل از کشاورزی در دهه هفتاد و هشتاد در ایالات متحده آمریکا به روی کار آمد و در دهه هشتاد و نود دوره رشد کشاورزی دقیق در اروپا بود. کشاورزی دقیق در استفاده از تکنولوژی ها و اطلاعات ماهواره ها برای کشاورزی زراعی متمرکز شده بود. با این حال، به نظر می رسد که داده های اطلاعات مکانی برای موقعیت حیوانات، نوع پراکندگی و حتی موقعیت مکانی ماشین آلاتی مانند تراکتور و… در یک محوطه مورد استفاده قرار می گرفت. با وجود زمین های بزرگ ذرت و سویا در آمریکا، ماهواره ها و دوربین ها امکان شناسایی را فراهم می کردند. تاکنون، این رصد از راه دور، تحلیل داده ها و تکنیک های دقیق تر برای تصحیح مناطق مدیریت، مبنای تحولات جاری در کشاورزی دقیق برای سیستم های کشاورزی زراعی بوده است. تکنولوژی ها و ماهواره ها کلید توسعه بخش کشاورزی دقیق بشمار می آمدند. پیشرفت های علمی در زمینه کشاورزی، دانشمندان را از پنج دانشگاه و موسسات تحقیقاتی برای کار روی مفهوم جدید دامپروری دقیق Smart Dairy Farming واداشت. آنها با بررسی مفاهیم جدید مهندسی در سنجش، کنترل، مدیریت داده ها و پشتیبانی داده ها برای تصمیم گیری نظریه هایی را ارایه کردند. در واقع SDF نشات گرفته از کشاورزی دقیق می باشد. کلید توسعه دامپروری دقیق یا Precision Livestock Farming، معرفی و توسعه سیستم شناسایی الکترونیکی در مقیاس وسیع بود. دامپروری دقیق قادر به تشخیص گاوها به صورت مجزا در یک گله بوده که به طور اختصاصی یا بصورت تکی میتوان بر روی آنها نظارت داشت.

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری