مدیران

نمایشگاه بین المللی تهران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

حضور شرکت مدیران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران

تاریخ ۲۴ تا ۲۷ مردادماه ۹۸

سالن ۴۱A غرفه ۴۲

همیشه با شما هستیم
www.m88.ir
www.m888.ir
@ModiranCo

شماره تماس: ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۹

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری