نمایشگاه بین المللی تهران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

حضور شرکت مدیران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران

تاریخ ۲۴ تا ۲۷ مردادماه ۹۸

سالن ۴۱A غرفه ۴۲

همیشه با شما هستیم
www.m88.ir
www.m888.ir
@ModiranCo

شماره تماس: ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۹

 

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری