نرم افزار دام سبک مدیران در رسانه ها

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

نرم افزار دام سبک مدیران در رسانه ها

https://sinapress.ir/news/92926/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

http://www.yarikala.ir/news11648/%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%83%D9%85%D9%83-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1

 

آیدی تلگرام مدیران : @ModiranCo

اینستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری