مدیران
گروه تفضيلي

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

سال مالی :

برای ایجاد سال مالی جدید و یا تعویض سال مالی به کار می رود.

گروههای تفصیلی :

برای گروهبندی تفصیلها در بخش کدینگ به کار می رود.امکان گزارش گیری بر اساس گروههای تفصیل مختلف را فراهم می کند.

گروه تفضیلی

کدینگ :

تعریف کدینگ حسابداری در سه سطح گروه، کل و معین و بصورت مجزا کدینگ تفصیلها را بصورت مجزا امکان پذیر می نماید.

 کدینگ

صدور سند :

برای صدور سند حسابداری بصورت یادداشت و موقت کاربرد دارد در مراحل بعدی امکان بررسی و قطعی کردن سند وجود دارد.همچنین امکان مشاهده و تفکیک سندهای مربوط به برنامه های چک، انبار، دارایی ثابت و حقوق و دستمزد و اعمال عملیات پایانی برای آن وجود دارد.

صدور سند

لیست اسناد صادر شده :

لیست اسناد

 بررسی سند:

در این بخش امکان بررسی سندهای موقت صادر شده امکان پذیر می باشد.

بررسی سند

قطعی کردن سند:

امکان قطعی کردن اسناد بررسی شده برای بستن حسابها دراین قسمت فراهم شده است.

 

دفتر کل و صدور سند کل :

صدور سند کل برای اسناد قطعی شده در بازه زمانی مشخص شده

دفتر کل

صدور سند افتتاحیه :

پس از راه اندازی سیستم برای دوره های مالی جدید بصورت اتوماتیک سند افتتاحیه صادر می شود.

 

صدور سند اختتامیه :

پس به پایان رسیدن دوره مالی بصورت اتوماتیک سند اختتامیه صادر می شود.

دفتر روزنامه :

دفتر روزنامه

جستجوی کلی :

برای جستجو در اسناد از این امکان می توانید استفاده نمایید.

 جستجوی کلی

مرور حسابها :

این بخش علاوه بر اینکه به حسابدار در کنترل اسناد کمک می کند به مدیران سازمان نیز در تهیه اطلاعات به روز از وضعیت حسا ب سازمان کمک خواهد کرد.این برنامه برای تولید کلیه گزارشهای مورد نیاز در حالتهای مختلف کاربرد دارد.

 مرور حسابها

پس از تعیین شرایط و نمایش لیست نهایی امکان نمایش گردش تک تک موارد لیست نیز وجود خواهد داشت.

گزارش چاپ گردش مورد انتخابی با مانده :

گزارش چاپ

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری