نرم افزار گزارشگیری رز مدیران – بخش محیط برنامه نویسی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 

معرفی آیتم های موجود در صفحه برنامه نویسی(طراحی دستور، ذخیره در لیست گزارش ها،

اجرای دستور و …)، امکان تعریف متغیر، تعریف مشخصات و نحوه نوشتن دستور گزارش و

نوع آن مثل jsc ، آشنایی با صفحه ای که بعد از تست دستور باز میشود.

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/zTGpe/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری