نرم افزار گزارشگیری رز مدیران – بخش صفحه ساخت دستور

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

صفحه ساخت دستور را میتوان در چندین قسمت رز باز کرد(بخش های ساخت دستور در ارتباط با

سرور، طراحی گزارش ترکیبی، برنامه نویسی). در این بخش ارتباط با سرور نام جدولها را در

اختیار داریم و با انتخاب هرکدام و زدن کلید اجرا اطلاعات مشخص میشوند.در صفحه ساخت دستور

میتوان جداول را با هم ترکیب کرد. امکانشرط گزاری برای گزارش نویسی وجود دارد. امکان

میانگین گیری برای متغیر مورد نظر،در این صفحه امکان باز کردن دستوری که قبلا نوشته شده وجود دارد.

 

 

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری