این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

۱- هرکسی میتواند یک نکته کاربردی ، بصورت متن ، عکس و یا فیلم از هر کدام از نرم افزارهای مدیران را آماده کند

۲- باید در آن کلمه #چالش_مدیران قید شده باشد

۳-در گروه تلگرام نرم افزار مدیران و یا به آیدی @Modiran8 ارسال نماید

۴- و سپس دو نفر دیگر را با ذکر اسم به چالش دعوت کند

ما در پایان هر هفته از بهترین جواب قدر دانی می کنیم

آیدی تلگرام :@ModiranCo

اینستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس دفتر: ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳

 

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری