(طبقه بندی گیاهان زراعی CROPS )

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

گیاهان زراعی را می توان از نظر شکل ظاهری یعنی مورفولوژی (گیاه شناسی ظاهری ) طبقه بندی کرد .
ولی از نظر زراعت AGRONOMY گیاهان را بسته به مصرف یا نوع مصرف آنها تقسیم بندی می کنیم . باید در نظر داشت که بعضی گیاهان زراعی دارای مصارف زیادی هستند بنابراین با توجه به موارد فوق می توان دو نوع طبقه بندی را در نظر گرفت .
الف) طبقه بندی بر اساس هدف تولید :
۱- غلات CEREALS
شامل گندم (WHEAT ) – جو ( BARLY ) – برنج ( RICE ) – ذرت ( CORN ) – چاودار *گندم ( TRITICALE ) – چاودار ( WHEAT *RYE )
هدف نشاسته
۲-حبوبات LEGUMES
شامل نخود (PEA ) – عدس ( LENTILE ) –لوبیا ( BEAN( – S,DH ) ) –بادام زمینی ( PEAHUT )
هدف تامین پروتئن گیاهی است .
۳-گیاهان علوفه أی FODELER CROPS
این گیاهان به صورت تازه خشک یا سیلو شده به مصرف دام می رسد .
ذرت علوفه أی FOLEDER CRON :

مشخصات : تراکم بالا دارد .زمان برداشت آن وقتی است که رطوبت دانه ۶۰٪ است
ALFALFA یونجه.- CLOVER شبدر
۴-گیا هان ریشه أی ROOTY OR RADICAL CROPS
این گیا هان دارای ریشه غده أی شکل هستند .شاخص تر ین آن گیاه چغندر suger beer است .
۵-گیا هان فیبری یا لیفی FIBEROUS CROPS
COTTEN = کتان KENAF = کنف
FLAX = پنبه الیاف در دانه یا کپسول JOKE = شبیه کنف الیاف آن در ساقه است SISAL(AGAVE ) خنجری : الیاف آن در برک است

۶-گیاهان غده أی GLANDIFORM /CROPS
POTATO /POMATO : زیر زمین سیب زمینی و روی زمین گو جه
۷-گیاهان داروی: MEDICINAL /C
MATRICARIA = بابونه MILFOILE =گیاها ن بومادران
WHITE POPPY = خشخاش سفید
۸-گیاهان قندی SUGAR/C
SUGAR CANE /نیشکر SUGAR BEET/ چقندر هدف =تولید قند
۹-گیاهان تدخینی SMOKING
SMOKING =/ TANBACCO = تنباکو HEMP = شاهدانه. گراس
NOROOTIC =/ TEA = چای COFFEE = کافینئن . قهوه
۱۰- گیاهان روغنی OIL CROPS
SUN FLOWER = آفتا بگردان – SOFFLOWER = گلرنگ
OLIVE = زیتون- SESAME = کنجد
PEAHUT = با دام زمینی

ب-طبقه بندی بر اساس هدف خاص :
۱-گیاهان پوششی COVER CROPS
این گیاهان برای پوشش و حفاظت خاک در برابر ( EROSION) فر سایش کشت می شودو درهمان زمانی که سبز هستند (گلدهی) به خاک برگردانده می شود.مثل شبدرو یونجه
۲-گیاهان مکمل COMPLEMENTALY/C
این گیاهان جهت حاصلخیزی خاک همراه با محصول درجه یک کاشته می شود ودر درجه دوم اهمیت قرار دارد .مانند کاشت لوبیای روغنی همراه با ذرت

۳-گیاهان سیلویی SILAGE /C
این گیاهان به صورت سبز برداشت می شود و پس از سیلو شدن وگذراندن مرحله تخمیر به مصرف دام می رسد مثل گیاه ذرت علوفه أی و ذرت خوشه أی sorghom ) )
۴- گیاهان تقویت کننده یا اصلاح کننده : SOIL CODITIONER /C
این گیاهان جهت اصلاح یا تقویت خاک کاشته می شوند مانند چغندر علوفه أی (خاک را نرم می کند ) و شبدر علوفه أی ( نمک و شوری خاک را می گیرند )
۵- گیاهان همراه CYNERGIC /C
این گیاهان گیاهان یک ساله (ANNUL ) هستند که همراه گیاهان چند ساله PERENNIAL) )کاشته می شوند مثل : جو (یکساله ) همراه با یونجه (چند ساله )
۶- نباتات غله ای TRAPPING /C
برخی گیاهان تیره حبوبات LEGOMINO SE /C مانند باقلا چنانچه در زمینی کاشته شوند به علت ترشح یک سری مواد از ریشه قادر به کنترل یک نوع آفت که به سیستم

ریشه أی گیاهان خسارت می زند به نام (nematode ) است .
در کاشت چغندر قند اگر تناوب را رعایت نکنیم آفت nematod افزایش می یابد .
شیوه تولید محصولات زراعی و باغی محدوده طرح :
۱ـ گندم آبی: (triticum gestivuml)
گندم یکی از مهمترین غلاتی است که در تولید و بعنوان یک غذای گیاهی برای انسان شناخته شده است.

گندم یک گیاه روز بلند و در آب و هوای مناسب با شرایط، فیزیولوژی و ( مختلف با مدیریت صحیح از عملکار مناسبی برخوردار می‌باشد. گندم در اوائل رشد با حرارت کم و در مراحل آخر رشد با حرارت زیاد و روز بلند مواجه باشد سریعاً به گل رفته و تولید دانه می‌نماید.
الف ـ آماده کردن و بستر بذر و مراحل کاشت:
گندم زمانی خوب رشد می‌کند که در بستری فشرده، نرم و جذب آماده شده باشد که در این منطقه ابتدا از گاو آهن برگردان و یا گاو آهن پنجه غازی که جهت جذب و حفظ ذخیره رطوبت در زمستان و بهار اقدام به شخم می‌نمایند و ادوات رایج مورد استفاده در مرحله عبارتند از گاو آهن تو پنجه غازی و سپس در زمان کاشت با پخش کود شیمیائی اقدام به دیسک زدن می‌نمایند.
زمام کشت گندم معمولاً از اواسط مهرماه تا اواخر آبان می‌باشد که در میزان ۱۸۰ تا ۲۳۰ کیلو که در بعضی از به صورت دشت پاش و در بعضی دیگر بصورت مکانیزه کشت می‌گردد.
زمان کشت گندم معمولاً از اواسط مهرماه تا اواخر آبان می‌باشد که در میزان ۱۸۰ تا ۲۳۰ کیلو و از انواع ارقام، شیراز به میزان ۴۵۰ کیلو ( ۱۰۰ و ۲۵۰ و ۱۰۰ N-p-k- ) در زمان کاشت مورد استفاده قرار می‌گیرد و سپس اقدام به یک تا دو مرحله آبیاری با توجه به شرایط جوی و بارندگی پاییزه می‌نمایند.
ب ـ مرحله داشت:
مرحله داشت که شامل آبیاری ـ توزیع کود سرک بهاره مبارزه با علفهای هرز و آفات و بیماریها می‌باشد. در مرحله پس از آبیاری خاک آب بهاره چنانچه مزارع آلوده به علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ باشد ۵۰% زارعین اقدام به مبارزه شیمیائی به میزان ۲ لیتر در هکتار می‌نمایند. همچنین در تغذیه به میزان ۱۵۰ کیلو که ازت را به صورت سرکه در دو مرحله در بهار جهت رویشی گندم مورد استفاده قرار می‌دهند و کمتر زارعین از کودهای ریز مغزی استفاده می‌نمایند و همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی زارعین معمولاً سه تا چهار بار به آبیاری (‌معروف به خاک آب ـ گل آب و دان آب

می‌باشد ) مبادرت می‌ورزند. همچنین براساس مدیریت زارعین و شبکه مراقبت چنانچه مزارع آلوده به آفت سن گندم و یا بسیاری زنگ باشد براساس توصیه‌های فنی و خود زارعین اقدام به مبارزه می‌نمایند.

ج) مرحله برداشت :
با توجه به اینکه منطقه محدوده طرح اکثر زارعین در کنار کشاورزی و به حرفه دامداری نیز مشغول می‌باشند معمولاً مزارع خود را بصورت دستی برداشت نموده و از کاه حاصله در امور دامداری خود استفاده می‌نمایند.

نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – زراعت
https://m888.ir/#!p-166136

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری