اطلاعیه دورکاری جدید

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

اطلاعیه جدید مدیران 

 به دلیل دورکار شدن شرکت مدیران از امروزپنجشنبه ۹۹/۰۸/۱۵ لغایت ۹۹/۰۸/۲۳فعالیت پرسنل جهت پشتیبانی و فروش بصورت زیر خواهد بود.                                                          

 مدیریت گاو شیری و دام سبک – ۰۹۰۵۵۷۸۸۲۲۱                                          

 مدیریت کشاورزی و سام – ۰۹۱۳۰۰۸۷۴۹۵                                                    

 قیمت تمام شده و تغذیه -۰۹۹۱۳۸۵۱۹۱۳                                                      

 فروش و دیگر اطلاعات -۰۹۳۳۲۹۸۷۲۱۴                                                       

 @ModiranCo

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری