این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

با کلیک بر روی تصاویر، گزارش را در سایز بزرگ مشاهده نمایید.

گزارشهای شجره

 

 

شجره با در نظر گرفتن زایش گاوهای موجود

 

 

شجره با در نظر گرفتن تاریخ تولد

شجره با در نظر گرفتن زایش گاوهای موجود

 

 

شجره با در نظر گرفتن تاریخ تولد

 

 

لیست انتخاب گوساله نر جهت فروش شجره گسترده اسپرم

لیست انتخاب گوساله نر جهت فروش

 

 

شجره گسترده اسپرم

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری