جوایز شرکت مدیران در سال 96-مدیران تحلیلگر سپاهان

 اسامی برندگان شرکت مدیران که در سه ماهه اول سال ۹۶ از محصولات نرم افزاری مدیران خرید کرده اند عبارتند از :

برندگان فلاش مموری ۸ گیگ (اردیبهشت ۹۶)

۱۳۹۶/۰۲/۲۱ دامپروری دام گستران کویر – یزد
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ دامداری شاه علایی – زرین شهر اصفهان
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ گاوداری میلاد (قائم آل محمد) – اصفهان

 

برندگان فلاش مموری ۸ گیگ (خرداد ۹۶)

۱۳۹۶/۰۳/۰۶ سپاهان گلدشت – اصفهان
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ شرکت کشاورزی و دامپروری کاوات روانسر – کرمانشاه
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ گاوداری سجاد گلدشت

 

برندگان فلاش مموری ۱۶ گیگ (فروردین ۹۶)

۱۳۹۶/۰۱/۲۲ دامداری ضابطی – مشهد ارتقاء به نسخه ۸ _ ۲۰۰ راسی
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ شرکت کشت و صنعت خرمدره – زنجان ترمیم خرابی اطلاعات
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ دامداری رحیمی جواد نرم افزار دامپروری نسخه سبک (۲۰۰ رأسی)

 

برندگان فلاش مموری ۱۶ گیگ (اردیبهشت۹۶ )

۱۳۹۶/۰۲/۱۶ شرکت فجر اصفهان دوره آموزشی مدیریت نرم افزار
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ دامداری شیخان نرم افزار دامپروری نسخه سبک (۲۰۰ رأسی)

۱۳۹۶/۰۲/۲۱ شرکت دامداری بازوی کشاورز نرم افزار محاسبه فواصل ترکیب گله

 

برندگان فلاش مموری ۱۶ گیگ (خرداد۹۶ )

۱۳۹۶/۰۳/۰۷ شرکت تعاونی دامداران جویای نام شاهدیه – یزد ارتقاء به نسخه ۸ _ ۲۰۰ راسی
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ دامداری علی اکبریان انتقال اطلاعات
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ شرکت کشت و صنعت فرخی روانسر انتقال اطلاعات

 

برندگان فلاش مموری۳۲ گیگ (اردیبهشت۹۶ )

۱۳۹۶/۰۲/۱۴ کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس دوره آموزشی مدیریت نرم افزار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ فکا دوره آموزشی مدیریت نرم افزار
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ میثاق سبز ایلام ارتقاء به نسخه ۸ _ نامحدود و انتقال اطلاعات

 

برندگان فلاش مموری۳۲ گیگ (خرداد ۹۶ )

۱۳۹۶/۰۳/۱۰ دامداری گلدشت علینقیان – اصفهان مجموع نرم افزار (نرم افزارهای گاوداری و سم چینی و
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ دامداری حسینیان – شاهرود ارتقاء برنامه از ۲۰۰ رأسی به ۴۰۰ رأسی
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ دامداری حاج حسن علی حاجیان ارتقاء به نسخه ۸ _ نامحدود

 

برنده تبلت فروردین ماه ۹۶

۱۳۹۶/۰۱/۲۴ دامداری یزدانی نرم افزار دامپروری نسخه نامحدود نصب نرم افزارهای جانبی

 

برنده تبلت اردیبهشت ۹۶

۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۲۵۵ گاوداری نیسان کشت – اصفهان ارتقاء به نسخه ۸ _ نامحدود و تعمیرات

 

برنده تبلت خرداد ماه ۹۶ خرید محصولات مدیران

۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۳۹۹ دامداری موقوفات ملک واحد چناران نرم افزار قیمت تمام شده