مدیران

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

م افزار کشاورزی مدیران با هدف جامعیت بخشیدن به یکپارچگی اطلاعات در حوزه تولید طراحی شده است، این نرم افزار قابلیت پیاده سازی و اجرا در رشته فعالیتهای مختلف از جمله باغ، زراعت، گلخانه و شیلات را دارا می باشد. در مجموعه های بزرگ تولیدی که شامل شرکتهای مادر و زیر مجموعه ها می باشند شرکتهای مادر قادر به مشاهده، پیگیری، گزارشگیری و حتی ورود اطلاعات می باشند. بخش اطلاعات پایه بصورت مجتمع و سراسری تعریف شده است و امکان گسترش به آیتمهای بروز را بصورت اتوماتیک دارد.

اطلاعات پایه شامل رشته فعالیت، مراحل عملیات،‌ عملیات، نهاده ها، قطعات، منابع آب، ماشین آلات، ابزارهای اتصالی و پرسنل می باشد. برای شروع کار نیاز به تعریف برنامه ریزی بودجه می باشد پس از آن مشخص می شود برنامه ریزی برای چه قطعاتی در نظر گرفته شده است. و تا انتهای برنامه ریزی کلیه عملیات روزانه انجام شده برای هر بخش وارد می شود. در این بخش بصورت فاصله های زمانی امکان گزارش گیری از کارکرد افراد، ماشین آلات و منابع وجود دارد همچنین امکان نمایش کلیه عملیات انجام شده در یک روز برای محصولات مختلف وجود دارد.در صورتیکه برنامه ریزی به هر نحوی دچار خسارت شود امکان ورود اطلاعات خسارت و میزان خسارت وجود دارد. همچنین در پایان برنامه ریزی امکان انحراف از بودجه و بازدهی آن محاسبه و مشخص می شود.

در بخشهای دیگر امکان ثبت آزمایشهای آب، خاک، برگ و همچنین اطلاعات هواشناسی وجود دارد.

این سیستم از نرم افزار رز برای گزارشگیری و گزارش سازی بهره مند است و کاربر امکان ساخت بیشمار گزارش دلخواه خود را دارد.

www.m88.ir
www.m888.ir

 

لینک فیلمهای آموزشی نرم افزار کشاورزی مدیران :

 

فیلم آموزشی نرم افزار کشاورزی مدیران – بخش اطلاعات پایه

https://www.namasha.com/v/5c7Hbf84

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش پایه مرکزی

https://www.namasha.com/v/koNwwzx9

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش پشتیبان و بازیابی

https://www.namasha.com/v/v47ORkxL

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی – بخش تنظیمات

https://www.namasha.com/v/upD8aOdI

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی – بخش توضیحات کلی نرم افزار

https://www.namasha.com/v/pwhrfvkX

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش طراحی بخش جدید

https://www.namasha.com/v/RqFajNsK

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش عملیات روزانه – برداشت

https://www.namasha.com/v/ZKfcMuAi

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش عملیات روزانه – برنامه ریزی

https://www.namasha.com/v/ofBrsWtz

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش عملیات روزانه – پایان برنامه ریزی

https://www.namasha.com/v/1TljEv9r

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش عملیات روزانه – پیمانکاری

https://www.namasha.com/v/ACeqaaZA

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش عملیات روزانه – خسارت

https://www.namasha.com/v/LLasOaL2

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش عملیات روزانه – متفرقه افراد

https://www.namasha.com/v/GhJdfZzV

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش عملیات روزانه – محصول جایگزین

https://www.namasha.com/v/nP88I6pO

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش عملیات روزانه

https://www.namasha.com/v/zv85k3i5

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران – بخش گزارش سازی

https://www.namasha.com/v/ikdfzSyP

 

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت کشاورزی مدیران

https://www.namasha.com/v/vMlFG9Kh

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری